Artist : Andre Martins de Barros

Domāju, ka visi, kas staigā pa angliskajiem lasītāju emuāriem,  ir pamanījuši vārdu Challenge. Katra gada sākumā lasītāji sarosās, lai noorganizētu sev lasīšanas rotaļu, kurā apņemas gada laikā izlasīt noteiktu skaitu grāmatu par noteiktu tēmu vai kāda rakstnieka grāmatas vai ir pat pilnīgi konkrēts 12 grāmatu saraksts. Varbūt būsiet pamanījuši, ka man saraksti patīk :), un man arī gribējās sev tādu rotaļu. Diemžēl lasošo cilvēku latviešu Internetā ir pamaz, tāpēc rotaļu organizēšu sev pati :). Ja kāds vēlas pievienoties, laipni lūdzu.

Domāju par to, lai man tas tiešām būtu izaicinājums. Manas mazās šī gada apņemšanās ir izlasīt visas latviešu valodā tulkotās grāmatas no manas millions.com listes, kā arī izlasīt vismaz sešas pēdējos 10 gados latviešu valodā sarakstītās grāmatas. Bet mans lielais izaicinājums šogad ir:

BRĪNIŠĶIE LATVJU NELAIĶIBLN2011 (ceru, ka nevienam neliksies šis nosaukums zaimojošs, jo akcents tiek likts uz vārdu brīnišķie (bet diemžēl mirušie)). Mērķis – izlasīt 12 darbus, kuros ir rakstīts PAR kādu latviešu rakstnieku, kurš jau ir aizsaulē.  Grāmatai jābūt izdotai šajā gadsimtā.

Saraksts

KĀRLIS SKALBE

Bauere, Inguna. Lizete, dzejniekam lemtā : Lizetes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts. – Rīga : Lauku Avīze, 2009. – 287 lpp.

REGĪNA EZERA

Ikstena, Nora. Esamība ar Regīnu. – Rīga : Laikraksts Diena, 2007. – 163, [2] lpp., [28] lp. il., ģīm., faks.

VIZMA BELŠEVICA

Dvīņu zīmē: Vizmas Belševicas nozīme latviešu literatūrā un vēsturē : konferences materiāli: 2006.g. 27.okt., Rīga / [sast. M. Gūtmane]. – Rīga : Karogs, 2007. – 167 lpp.

MIRDZA ĶEMPE

Kļaviņa, Aina. Mirdza Ķempe. Atmiņu skices. – Rīga : Nordik, 2008. – 151, [1] lpp., [4] lp. il.

VILIS LĀCIS

Sokolova, Ingrīda. Par un ap Vili Lāci / Ingrīda Sokolova. – Rīga : Antēra, 2008. – 206, [1] lpp.

MARĢERS ZARIŅŠ

Silova, Lita. …Rakstnieks Marģeris Zariņš / Lita Silova ; [red. Ligita Bībere] ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. – Rīga : Zinātne, 2004. – 179 lpp., [8] lp. il.

ANDREJS UPĪTS

Līvzemnieks, Viktors. Vērpetēm Daugava puto… : Andrejs Upīts, pazītais un nepazītais (1877-1908) : biogrāfisks romāns. – Rīga : Sol Vita, 2004. – 215 lpp.

Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša darbos : rakstu krājums / [sast. Ieva Kalniņa]. – Rīga : Pētergailis, c2004. – 130 lpp.

ALEKSANDRS ČAKS

Rūmnieks, Valdis. Čaks: [biogrāfisks romāns]. – Rīga : Zvaigzne ABC, c2010. – 787 lpp.

KONSTANTĪNS RAUDIVE

Zeile, Pēteris. Konstantīns Raudive : monogrāfija. – Rīga : Jumava, 2009 (Rēzekne : Latgales druka). – 223, [1] lpp., [8] lp. il. : fotogr

RŪDOLFS BLAUMANIS

Volkova, Līvija. Blaumaņa zelts : rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos. – Rīga : Karogs, 2008. – 655 lpp. : il., ģīm.

OJĀRS VĀCIETIS

Repše, Gundega. Brālis. Ojārs Vācietis. – Rīga : Pētergailis, 2005. – 362 lpp.

AUSTRA SKUJIŅA

Krizantēmu sniegs : Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs, versijās / [sast, priekšv., koment.: Jānis Zālītis]. – Rīga : Mansards, 2007. – 244 lpp.

NAV aizliegts lasīt vairāk. Tā kā esmu izvēlējusies tikai sev tīkamus vai interesējošus literātus, tad ceru papildus apcerei izlasīt arī kādu attiecīgā autora darbu. Tomēr rezervēju sev iespēju grāmatu nomainīt (ja nu tiek izdots kaut kas ļoooti interesants).

Juhū!!! Mans jaunais izaicinājums ir sācies!