Kaķi atlidojuši!

Brien briedis pāri jūrai,

peld pļavā siļķu bars,

dzied bērza zarā kurmis

tik spožs kā saules stars.

Dzied bērza zarā kurmis

tik līksmi, cik vien var.

Es arī dziedu līdzi:

klāt atkal pavasars!

/J.Baltvilks/

Par godu pavasara sākumam: urā!!!