Tev, vasara, ir lūpās medus garša

No liepas zieda sūkta.

Un svelmains bišu spiets

Dūc noguris pār tavām kailām krūtīm.

Uz zālēm nopļautām tu galvu liec –

No saldām vībotnēm un vērmeļlapām rūgtām

Kūp tavu sapņu smarža kaislīga un grūta.

***

A.F.Bridgman (1847-1928) Sweet Nothings

Daudz laimīgu brīžu mums visiem, vasarā ieejot!