Pierre-Jean Couarraze (1944)

Gluži neviļus man ir garām paskrējusi 2.decembrī pasniegtā Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (LBAB)  “Lielā lasītāju balva – 2011” gada vislasītāko grāmatu autoriem un izdevniecībām. Ja ņem vērā, ka balva tiek pasniegta tikai tiem darbiem, kas ir iznākuši iepriekšējā gadā, t.i. 2010.gadā, un balsošana notiek visu gadu, tad kaut kā agri tomēr to pasniedz, gads taču vēl nav beidzies. Šoreiz lasītāju viedokli apkopoja 548 pilsētu un pagastu publiskās bibliotēkas, tomēr tiek atzīmēts, ka daudzas bibliotēkas konkursā nepiedalās, jo tām nav naudas grāmatu iegādei.

Lasītākās oriģinālprozas grāmatas:

1.vieta – Anna Skaidrīte Gailīte “Alīna: likteņa celtā un likteņa gremdētā” (Zvaigzne ABC) – 4262 punkti*;

2.vieta – Otto Ozols “Latvieši ir visur”;

3.vieta – Ēriks Kūlis “Viesu nama romāns”.

Oriģināldzeja:

1.vieta – Maija Laukmane “Lapsenes mani nedzeļ” (Annele) – 776 punkti* ;

2.vieta – Kornēlija Apškrūma “Klausīties klusumu”;

3.vieta – Imants Ziedonis “Vēl ko”.

Tulkotā daiļliteratūra

1.vieta – Sūzena Kolinsa “Spēle ar uguni” (Zvaigzne ABC) – 5192 punkti*;

2.vieta – Stīgs Lārsons “Meitene, kas spēlējās ar uguni”;

3.vieta – Sūzena Kolinsa “Zobgaļsīlis”.

Bērnu oriģinālliteratūra:

1.vieta – Linda Dreimane “Vilcenes stāsts” (Zvaigzne ABC) – 1693 punkti*;

2.vieta – Māra Cielēna “Ērmiņu ceļojums”;

3.vieta – Māris Olte “Matīsa piedzīvojumi mežā”.

Tulkotā bērnu literatūra:

1.vieta – Juja, Tūmass Vīslanderi “Mūmammas pavasara tīrīšana (Zvaigzne ABC) – 1221 punkti*;

2.vieta – Andruss Kivirehks “Lote no Izgudrotāju ciema”;

3.vieta – Megija Stīvotera “Lamento: feju karalienes viltus”.

– Dokumentālā un zinātniski populārā oriģinālliteratūra:

1.vieta – Andris Grūtups “Maniaks” (Atēna) – 2298 punkti*;

2.vieta – Lato Lapsa, I. Saatčiane, K. Jančevska “Va(i)ras virtuve”;

3.vieta – Selga Amata “Nekādu brīnumu. Vienkārši Ziņģīte. Pēc diviem gadiem”

Tulkotā dokumentālā un zinātniski populārā literatūra:

1.vieta – Viktors Suvorovs “Uzvaras ēna: 1.grāmata” (Dienas Grāmata) – 919 punkti*;

2.vieta – Tatjana Fasta “Juris Podnieks: vai viegli būt elkam?”;

3.vieta – Džons Pērkinss “Ekonomiskā slepkavas grēksūdze”.

* Cik reizes grāmata izņemta no bibliotēkas.

2011.gadā LBAB rīkotie 10. Grāmatu svētki notika novados visa gada garumā, no marta līdz oktobrim. Kopumā 2010.gadā 808 novadu un pilsētu bibliotēkas saņēmušas grāmatu dāvinājumus 67 746,63 Ls vērtībā. LBAB ir izstrādājusi gana interesantus projektus, kas paredz Eiropas fondu līdzekļu piesaistīšanu lauku bibliotēku attīstībai. Cerēsim, ka viņiem izdosies!