Lasīt ar spēku! Reizēm pat ar lielāku spēku, nekā lasāmais ir rakstīts. Lasīt ar svētbijību, aizrautību, uzmanību un nepielūdzami. Rakstnieks var izplūst, bet tu lasi skopvārdīgi! Katru vārdu grāmatā uzklausot, citu pēc cita, ieklausoties uz priekšu, vērojot pēdas, kas ved biežņā, vērojot slepenos signālus, kurus autors varbūt palaidis garām neievērotus, kad steidzīgi lauzās sava darba mūžamežā. Nekad nelasi pavirši, starp citu, tas būtu, it kā tu dievišķās dzīrēs ielūgts, ar dakšiņas galu paurķētu ēdienu. Lasīt vajag eleganti, augstsirdīgi. Lasīt tā, it kā tu kapličā lasītu pēdējo grāmatu, ko tev vēl laipni iedevis izvadītājs.

Lasīt uz dzīvību un nāvi, jo lasīt – tā ir lielākā cilvēkam pieejamā dāvana. Padomā par to, ka tikai cilvēks lasa!

No Šāndora Mārai atziņu krājuma “Zāļu grāmata” (no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse, izdevusi “Atēna” (2005))