Leon Francois Comerre. La Belle Liseuse

Kaut kas ir tik straujš manā dzīvē –

Kā vējš, kas pār galotnēm šalc, –

Kaut kas ir tik kluss manā dzīvē

Kā galotnēs mākonis balts…

Es esmu kā ķirzaka zaļa,

Kas lodā pār saknēm un spīd,

Kas žirgta un klusa un spodra

Līdz galotnēm reizē tā slīd.

Es esmu kā galotne ziedos

Kas klausās pret debesīm klus’

Un ierauga debesīs pili

Un torņus kā baltbrīnumus. (..)

.

Fragments no Birutas Skujenieces dzejoļa “Pēdējais dzejolis”

.