Charles Edward Perugini (1839-1918) Girl reading (1878)

Mijkrēslis zils …

Zelta koki un balta pils …

Sudraba mēnessirpis augs

Drīz vizmainās rūtīs

Brīnišķais draugs …

Bet smeldze man krūtīs

Kā ogle nenorimst kvēlot

Ir rudens …

Bet sirds nebeidz žēlot

Vienu vasaras dienu

Vienu nakti ar rūsas zeltu.

Kad smaržoja ziedi ar sienu.

Kad nejutām mīlu vēl veltu.

Kad nebijām tāli.

Mijkrēslis zils.

Kā gurdeni putni man domas

Zelta putni un balta pils …

Krīt sārtas lapas …

Acis no vakara miglas slapjas

Drīz salna klās sapņus un zāli

Mijkrēslis zils.

.

Dzejolis “Mijkrēšļa noktirne” no Elzas Ķezberes dzejas izlases “Gliemežvāks dzied…” (2011)