Jules Joseph Lefebvre. A pensive moment (1886)

Jules Joseph Lefebvre. A pensive moment (1886)

“Es domāju par tevi, Susana. Par zaļajiem pakalniem. Par tām reizēm, kad mēs vējainā laikā lidinājām pūķus. Lejā bija dzirdama ciemata dzīvelīgā murdoņa, bet mēs bijām augstu virs tā, paugura virsotnē, un cieši turējām pakulu virvīti, pa sprīdim atlaizdami to vējam līdzi. “Palīdzi man, Susana!” Un maigas rokas stingri satvēra manējās. “Izlaid virvīti garāk!”

Vējš lika mums smieties, tas lika mūsu acīm vērties vienā virzienā, bet virvīte slīdēja starp pirkstiem, tiekdamās pakaļ brāzmai, līdz piepeši ar vieglu tirkšķi pārtrūka, it kā to būtu pārcirtuši putna spārni. Un tur, pašā augšā, papīra putns kūleņiem krita lejup, velkot līdzi no lupatiņām savīto asti, līdz nozuda zaļajā biežņā uz zemes.

Tavas lūpas bija miklas, it kā tās būtu skūpstījusi rasa.”

Fragments no Huana Rulfo grāmatas “Pedro Paramo” (no spāņu val. tulk. G. Valujevs)