Ch. E. Perugini. Girl Reading (1870)

Ch. E. Perugini. Girl Reading (1870)

Zem ceriņiem vakara blāzma dus

Tik neaizsargāti gaiša,

Ka apvaldus trīsošā mēmumā

Putni tai pāri laižas.

.

Un žēlojot pazarēs vilcinās

Mijkrēšļa  zilums tvanīgs,

Līdz viņa kā nopūta izdzisīs

Un pati to nepamanīs.

.

Kad rīta blāzma nāks modināt

Savu vecāko māsu,

Vairs nebūs nekā.

No ceriņiem

Dzedras jūnija rasas lāses.

.

Vizma Belševica (no dzejoļu krājuma “Dzeltu laiks” (1987))