Dario Campanile. Liberazione

Dario Campanile (1948). Liberazione (fragments) (2011)

“Kad maltīte bija galā un trauki novākti, mēs stāvējām pie atvērta loga, un ārā tumsa nakts. Izdziestot pēdējam gaismas staram, Otori kungs pamāja uz dārza galu. Straume, veidojot ūdenskritumus, vijās dārzam cauri, lauzās ārā pa spraudziņām dakstiņos un krita lejā upē. Upe izgrūda dziļu, nepārtrauktu rēcienu, un pelēkzaļie ūdeņi spraugā atgādināja apgleznotu audeklu.

— Ir tik labi atgriezties mājās, — Otori kungs klusā balsī sacīja. — Bet, tāpat kā durvju priekšā allaž ir upe, tāpat arī tur ārā vienmēr ir pasaule. Un tā ir pasaule, kurā mums jādzīvo.”

Fragments no Liānas Hērnas grāmatas “Pāri lakstīgalu grīdai” (no angļu val. tulk. Vanda Tomaševica)