Samuel Melton Fisher (1860-1939) Reading Woman

Samuel Melton Fisher (1860-1939) Reading Woman

Ceļu staigāt var pa lietu,

Mērķi sasniegt var pret vētru,

Priecāties var gaišā saulē. −

.

Mīlai vajag pusnakts tumsas,

Vajag brīnumu un baigu,

Visas sapņu valsts tai vajga. −

.

Skūpstiem vajga bāla mēness,

Karstiem vaigiem saltu ziedu,

Raganziedu, mēnesrožu,

Kuras nozied, rītam austot. −

 

Aspazija. Raganziedi (no dzejoļu krājuma “Raganu nakts” (1923))

Advertisements