Dzejoļi un dzejoļu fragmenti ņemti no Friča Bārdas dzejas krājuma “Zemes dēls”.

Daniel MacMorris (1893-1982) Nude reading (1933)

Daniel MacMorris (1893-1982) Nude reading (1933)

Mēs abi ar sauli zālē

pinam vainagus manām ilgām.

Ziedi… Zelts… Skatos − uz mani

balts mākonīts laižas caur smilgām…

Atlaižas, prasa man ceļu

uz mājām, uz zvaigžņu pļavu.

Es redzēju mākonītī

acu pāri Tavu…

 

***

Giovanni Piccone (1842-1887) Pleasurable Thoughts

Giovanni Piccone (1842-1887) Pleasurable Thoughts

Manī kaut kas briest un sāp,

sāp kā kaislu lūpu dzēliens − −

Vīna ķekarā tā kāpj

reibinošais jaunais dzēriens

.

Asins saldi gurst un tvīkst.

Acis mulsi apkārt skatās.

Un uz sejas vēsi līkst

vīna lapas − zaļas, platas…

 

 

 

 

 

 

***

Man šķietas, ka ap mani rozes plauktu

un nu pār pleciem liektos kāds

un karstu dvašu manus matus jauktu,

kas grēcīgs tiktu ausīs zuzināts…

 

Un kā nu vizuļo logs sveši, tumši zili. −

Visapkārt redzu acis zibsnījam. −

Es stāvot maldos kā pa sapņu pili…

Kāds mani ved… Ai, kādi spārni tam − −

Mona Trad Dabaji. Omar Khayyam at the Time of Siesta (2013)

Mona Trad Dabaji. Omar Khayyam at the Time of Siesta (2013)

.

***

Luigi Amato (1898-1961) La Lettura

Luigi Amato (1898-1961) La Lettura

Mans princi, jel mosties, vai nemani tu,

cik maiguma pilni šie glāsti!

Jel mosties, ver plakstus, ak, atsaucies jel

un, kas tevi apbūra,stāsti.

Manas krūtis no briestoša pilnuma kūp

kā ziedoša rudzu druva…

Jel mosties, mans princi, vai nemani tu,

cik tvīkusi es, cik tev tuva!

 

 

 

 

***

Uz jumta zils mākonīts dus

no vijolītēm pīts.

Sapņi zied visos logos

sarkani kā pats rīts.

Kā dūmi pār palagiem baltiem

kaislas no jaunām miesām kāpj.

Aizmirstie, nedzertie skūpsti

deg, sarec lūpās un sāp…

Kelly Birkenryth. Megan

Kelly Birkenryth. Megan