Yelena Bryksenkova.The Reader

Yelena Bryksenkova. The Reader (2013)

Maijs atnācis, maijs atnācis, ir maijmēnesis klātu,

Ir maijs ar rozēm atnācis un aprīlis ar puķēm.

Tik jauns un svaigs ir aprīlis, un maijs kā luteklītis,

Un pilna visa pasaule ar puķēm un ar rozēm,

Tu cietu ņemts un sagūstīts ar jaunas meitas rokām.

Tu mani pasauc, meitenīt, tu mani paaicini,

Lai nāku dot tev labdienas, kur pļava puķu pilna,

Lai abi vijam vaiņagus no zaļām vīna stīgām,

Lai savu guļas vietu mēs ar mirrēm izrotājam.

Un, kad mēs dziesmu uzsākam, tad akmens bluķi plaisā.

.

Fragments no grieķu tautasdziesmas Knuta Skujenieka tulkojumā (Knuts Skujenieks. Raksti. Eiropas tautasdziesmas. Nordik, 2003.)